Logowanie
EN pl

Faktoring z polisą KUKE Finance Faktoring z polisą KUKE Finance

W biznesie liczy się rozwój i bezpieczeństwo. Oferowana przez nas usługa faktoringu pełnego łączy te dwa ważne elementy. Po pierwsze, zapewniamy szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na dynamiczny rozwój swojej działalności. Po drugie, przejmujemy ryzyko wynikające z braku płatności przez kontrahentów objętych usługą faktoringu.

Schemat działania

KUKE Finance skupuje od swojego klienta nieprzeterminowane faktury, za które jego kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie płatności. W zamian KUKE Finance natychmiast przekazuje klientowi środki finansowe stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury - zaliczkę w wysokości do 90%. Gdy płatności zostaną uregulowane przez kontrahenta, wypłacana jest pozostała kwota, która w przypadku zaliczki w wysokości 90% wyniesie odpowiednio 10% wartości faktury. Wszystkie czynności związane w wykupem i rozliczaniem należności odbywają się on-line

W ramach faktoringu pełnego KUKE Finance przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów włączonych do umowy faktoringu poprzez objęcie przedmiotowych należności ochroną ubezpieczeniową realizowaną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Oznacza to, że po terminie płatności faktury KUKE Finance monitoruje i monituje należności, a następnie, w przypadku braku płatności, zwraca się do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych w stosunku do danego kontrahenta. W przypadku ich niepowodzenia Klient otrzymuje od KUKE Finance stosowane odszkodowanie.

Należy pamiętać, że efektywność faktoringu pełnego zależy głównie od uzyskania odpowiednich limitów kredytowych od ubezpieczyciela na kontrahentów zgłoszonych do finansowania.

Schemat - faktoring pełny z polisą KUKE Finance

Korzyści

  • Poprawa płynności finansowej firmy dzięki uwolnienie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach.
  • Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury.
  • Zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów.
  • Optymalizacja procesu zarządzania portfelem należności (oszczędność czasu, weryfikacja wiarygodności kontrahentów przez ubezpieczyciela i faktora, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego).

Naszą ofertę kierujemy do firm

  • prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)
  • chcących ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów
  • prowadzących pełną księgowość

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy