Logowanie
EN pl

Faktoring z polisą klienta Faktoring z polisą klienta

W biznesie liczy się rozwój i bezpieczeństwo. Faktoring pełny to usługa łącząca te dwa ważne elementy. Po pierwsze, zapewniamy szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na rozwój swojej działalności. Po drugie, przejmujemy ryzyko braku płatności przez kontrahentów objętych usługą faktoringu.

Schemat działania

KUKE Finance skupuje od swojego klienta nieprzeterminowane faktury, za które jego kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie płatności. W zamian KUKE Finance natychmiast przekazuje klientowi środki finansowe stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury - zaliczkę w wysokości do 90%. Gdy płatności zostaną uregulowane przez kontrahenta, wypłacana jest pozostała kwota, która w przypadku zaliczki w wysokości 90% wyniesie odpowiednio 10% wartości faktury. Wszystkie czynności związane w wykupem i rozliczaniem należności odbywają się on-line.
 
W ramach faktoringu pełnego KUKE Finance przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów na bazie polisy ubezpieczenia należności zawartej pomiędzy Klientem a jedynym z wyspecjalizowanych towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Na mocy porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy klientem, KUKE Finance i towarzystwem ubezpieczeniowym, KUKE Finance wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z polisy ubezpieczenia należności.
 
Jeżeli kontrahent nie ureguluje swoich zobowiązań wynikających z faktury, KUKE Finance prowadzi wszelkie działania monitorujące i monitujące mające na celu odzyskanie należności. W przypadku braku zapłaty przez kontrahenta, tuż przed upływem okresu określonego w polisie ubezpieczenia należności klienta, KUKE Finance zgłasza opóźniającego się kontrahenta do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu podjęcia działań windykacyjnych. W przypadku ich niepowodzenia, klient za pośrednictwem KUKE Finance otrzymuje od ubezpieczyciela stosowane odszkodowanie.
 
Należy pamiętać, że efektywność faktoringu pełnego zależy głównie od uzyskania odpowiednich limitów kredytowych od ubezpieczyciela na kontrahentów zgłoszonych do finansowania.

Schemat - faktoring pełny z polisą klienta

Korzyści

  • Poprawa płynności finansowej firmy dzięki uwolnienie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach.
  • Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury.
  • Zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów.
  • Optymalizacja procesu zarządzania portfelem należności (oszczędność czasu, weryfikacja wiarygodności kontrahentów przez ubezpieczyciela i faktora, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego).

Naszą ofertę kierujemy do firm

  • prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)
  • chcących ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów
  • prowadzących pełną księgowość

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy