Logowanie
EN pl

Faktoring odwrotny Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest formą wsparcia jakiej KUKE Finance udziela Twojej firmie w regulowaniu zobowiązań wobec dostawców. To sposób na budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego i uzyskanie korzystnych rabatów od dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.

Schemat działania faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu przez faktora zobowiązań Klienta wobec jego dostawców. Faktor wchodzi w prawa właściciela należności na podstawie art. 518 § 1 Kodeksu Cywilnego tj. dokonując zapłaty za dług Klienta wobec jego dostawcy faktor staje się wierzycielem Klienta. Faktor nabywa prawa do spłaconej należności do wysokości dokonanej zapłaty. Z chwilą wstąpienia przez faktora w prawa wierzyciela Klient staje się zobowiązany do uregulowania długu na rachunek faktora.

Schemat - faktoring odwrotny

Korzyści faktoringu odwrotnego

  • Brak zawiadomień o cesji - odbiorcy nie muszą wyrażać zgody na przeniesienie długu na faktora.
  • Brak konieczności weryfikacji umów handlowych. Wejście faktora w prawa wierzyciela następuje z mocy prawa po dokonaniu zapłaty za wierzytelność na rachunek wierzyciela.
  • Eliminowanie ryzyka sporu pomiędzy Klientem a jego dostawcami, w przypadku uszkodzenia towaru, gwarancji, rękojmi, wzajemnych roszczeń. Klient zlecając zapłatę swojemu dostawcy potwierdza prawidłowość wierzytelności oraz brak wzajemnych roszczeń. Ten sposób finansowania jest też wygodny z punktu widzenia obsługi polisy ubezpieczeniowej, gdyż faktor eliminuje ryzyka nie objęte ubezpieczeniem w polisie należności.

Naszą ofertę kierujemy do firm

  • chcących skorzystać z rabatów oferowanych przez dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań
  • oczekujących pomocy w zarządzaniu swoimi zobowiązaniami wobec dostawców
  • chcących zapewnić sobie stałość dostaw
  • o przychodach rocznych powyżej 15 mln PLN

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy