Logowanie
EN pl

Faktoring niepełny Faktoring niepełny

Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Chcesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną i zaoferować odbiorcom dłuższe terminy płatności bez pogarszania własnej płynności i obciążania bilansu?

Rozumiemy jak ważne dla przedsiębiorstwa są wolne środki finansowe, które pozwalają zrealizować plany rozwoju biznesu. Wiemy jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa i zapewnić finansowanie jego bieżącej działalności bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań w postaci kredytu.

Oferowany przez nas faktoring niepełny to kompleksowe rozwiązanie, które poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, wiąże się również z pakietem dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.

Schemat działania

KUKE Finance skupuje od swojego klienta nieprzeterminowane faktury, za które jego kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie płatności. W zamian KUKE Finance natychmiast przekazuje klientowi środki finansowe stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury - zaliczkę w wysokości do 90%. Gdy płatności zostaną uregulowane przez kontrahenta, wypłacana jest pozostała kwota, która w przypadku zaliczki w wysokości 90% wyniesie odpowiednio 10% wartości faktury. Wszystkie czynności związane w wykupem i rozliczaniem należności odbywają się za pomocą elektronicznego systemu wymiany informacji.

W ramach faktoringu niepełnego KUKE Finance nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W tym wypadku istotny jest element monitorowania i monitowania należności w dodatkowym, ustalonym z klientem terminie np. 30 dni liczonych od terminu płatności wskazanego na fakturze. KUKE Finance prowadzi wszelkie działania monitorujące i windykujące zaległe płatności (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów). Po upływie tego okresu, w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta, KUKE Finance zwraca się do Klienta o zwrot otrzymanych środków (wypłaconych zaliczek) lub potrąca niezapłacone kwoty ze środków dostępnych na koncie faktoringowym klienta. Z tego punktu widzenia bardzo ważny jest dobór odpowiednich kontrahentów do finansowania w ramach faktoringu niepełnego – kontrehantów wiarygodnych, o długiej pozytywnej historii współpracy, u których pojawiają się niewielkie opoźnienia w płatnościach.

Schemat - faktoring niepełny

Korzyści

  • Poprawa płynności finansowej firmy dzięki uwolnienie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach.
  • Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury.
  • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki możliwości oferowania odbiorcom dłuższych terminów płatności, bez pogarszania własnej płynności.
  • Optymalizacja procesu zarządzania portfelem należności (oszczędność czasu, weryfikacja wiarygodności kontrahentów przez faktora, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego).
  • Mniej niż w przypadku faktoringu pełnego formalności związanych z oceną sytuacji finansowej i przyznawaniem limitów kredytowych kontrahentom.

Naszą ofertę kierujemy do firm

  • prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)
  • prowadzących cykliczną sprzedaż do stałego grona sprawdzonych kontrahentów
  • prowadzących pełną księgowość

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy