Logowanie
pl

Faktoring a kredyt Faktoring a kredyt

Przedsiębiorcy poszukujący środków na finansowanie bieżącej działalności firmy często stają przed wyborem, którą formę pozyskania kapitału obrotowego wybrać: faktoring czy kredyt bankowy? Z pozoru oba źródła finansowania wydają się podobne, w istocie jednak kryją wiele różnic. Nie oznacza to jednak, że faktoring i kredyt są jednoznacznie przeciwstawne. Decyzja o wyborze jednej lub drugiej usługi zależy od analizy bieżącej sytuacji firmy i przyjętej strategii działania. Różnice między faktoringiem a kredytem bankowym sprawiają, że optymalnym rozwiązaniem może być wykorzystanie obu form finansowania na zasadzie komplementarności.

 

Faktoring Kredyt obrotowy

 

Profil firmy

 

 • Firma o średnim lub słabym standingu, której głównymi atutami są wiarygodni i sprawdzeni odbiorcy oraz ceniony na rynku produkt.
 • Firma w fazie dynamicznego wzrostu, której szybki rozwój rodzi dodatkowe wymogi w zakresie lepszej kontroli portfela należności, jak również nowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży.
 • Firma poszukująca: optymalizacji kosztów związanych z monitoringiem portfela należności, poprawy struktury bilansu oraz dywersyfikacji źródeł finansowania.
 • Firmy zarówno młode (1 pełny rok działalności), jak również firmy o udokumentowanej pozycji rynkowej.
 • Firma o bardzo dobrym standingu, posiadająca zabezpieczenia o odpowiedniej jakości i wartości.
 • Firmy o udokumentowanej i pozytywnej historii, zazwyczaj 2-3 letniej.

Wymagane zabezpieczenia

 

 • Wierzytelność
 • Weksel in blanco
 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
 • Wierzytelność
 • Weksel in blanco
 • Hipoteka
 • Zastaw rejestrowy na majątku
 • Przewłaszczenie
 • Poręczenia

Procedura

 

 • Uproszczona i szybka.
 • Skomplikowana i długotrwała.

Ryzyko wypłacalności odbiorcy

 

 • Przejmuje faktor w ramach faktoringu pełnego.
 • Ponosi przedsiębiorstwo.

Cel wykorzystania

 

 • Decyduje przedsiębiorstwo.
 • Zgodny z umową kredytową.

Źródło spłaty

 

 • Spłaty dokonują kontrahenci przedsiębiorcy objęci umową faktoringu.
 • Spłaty kredytu dokonuje sam przedsiębiorca, w określonym z góry terminie.

Wpływ na strukturę bilansu i wskaźniki finansowe

 

 • Poprawa wskaźników finansowych wynikająca z zamiany należności na gotówkę.
 • Obciążenie bilansu poprzez dodatkowe zadłużenie, pogorszenie wskaźników finansowych.

Elastyczność finansowania

 

 • Wysokość finansowania rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży, który przekłada się na wyższym poziom należności.
 • Wzrost wysokości kredytu wymaga kolejnych decyzji kredytowych ze strony banku.

Dodatkowe usługi

 

 • Pakiet usług dodatkowych obejmujący m.in. monitoring wierzytelności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, inkaso należności i przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców.
 • Brak.

Koszt

 

 • Koszt faktoringu ustalany jest indywidualnie dla każdej umowy, a wpływ na ostateczny koszt usługi ma klika zmiennych czynników. Na całkowity koszt faktoringu składają się m.in. prowizja faktora za zarządzanie wierzytelnościami oraz odsetki za finansowanie. Ewentualne dodatkowe opłaty naliczane przez faktora to prowizja przygotowawcza lub prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
 • Koszt kredytu zwykle stanowią odsetki oraz ewentualne dodatkowe opłaty naliczane przez bank (np. prowizja przygotowawcza, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja od niewykorzystanej kwoty limitu).

 

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy