Logowanie
EN pl

Aktualności Aktualności

Gwarancja spłaty limitów faktoringowych BGK dostępna o pół roku dłużej

06.12.2021

Polskie firmy faktoringowe i ich klienci będą mogli korzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do 30 czerwca 2022 r. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej, BGK będzie nadal gwarantował spłatę do 80 proc. wartości limitów przyznanych przez faktorów w ramach umów faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego.

Komisja Europejska, obserwując dynamikę sytuacji pandemicznej, zdecydowała o wydłużeniu działania specjalnych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców z terenu Unii, w tym stosowania gwarancji udzielanych firmom faktoringowych przez państwowy bank rozwoju jakim jest BGK. System gwarancji zachęca faktorów do kontynuacji finansowania polskich przedsiębiorstw pomimo wzrostu ryzyka. Tym samym ułatwia przedsiębiorcom dostęp do finansowania w postaci faktoringu.

Gwarancja jest udzielana ze środków Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK. Całkowita wartość programu wynosi 11,5 mld zł. Program powstał przy ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Faktorów, którego członkiem od 2014 roku jest KUKE Finance. Dotychczasowa wartość limitów faktoringowych zabezpieczonych gwarancją BGK wyniosła 4,2 mld złotych (stan na 31 października 2021 r.).

„Decyzja Komisji Europejskiej pokazuje, że choć mamy do czynienia z ożywieniem gospodarczym, to sytuacja makroekonomiczna jest wciąż niepewna, co udowadniają kolejne kraje, wprowadzając ograniczenia w działaniu biznesu w celu ograniczenia liczby zakażeń. Dlatego dobrze się stało, że polscy przedsiębiorcy będą mogli dłużej korzystać z rozwiązań wspierających ich płynność. Dzięki systemowi gwarancji faktoringowych BGK możemy oferować finansowanie dla nowych klientów oraz utrzymywać lub zwiększać finansowanie dla  współpracujących z KUKE Finance faktorantów przy zachowaniu bardzo korzystnych warunków. KUKE Finance jako jeden z pierwszych faktorów w Polsce zawarł umowę portfelowej linii gwarancyjnej z BGK. Dziś lista faktorów współpracujących z Bankiem obejmuje 17 podmiotów” – mówi Konrad Klimek, prezes KUKE Finance.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie BGK.

W listopadzie Komisja Europejska zdecydowała również o przedłużeniu funkcjonowania specjalnych instrumentów pomocowych dla eksporterów, w tym wprowadzonego przez KUKE rozwiązania GAP EX.

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy