Logowanie
ENG pl

Faktoring z polisą klienta

W biznesie liczy się rozwój i bezpieczeństwo. Faktoring pełny to usługa, która łączy te dwa ważne elementy. Po pierwsze, zapewniamy szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na dynamiczny rozwój swojej działalności. Po drugie, przejmujemy ryzyko wynikające z braku płatności przez kontrahentów objętych usługą faktoringu.

Schemat działania

KUKE Finance skupuje od swojego klienta nieprzeterminowane faktury, za które jego kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie płatności. W zamian KUKE Finance natychmiast przekazuje klientowi środki finansowe stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury - zaliczkę w wysokości do 90%. Gdy płatności zostaną uregulowane przez kontrahenta, wypłacana jest pozostała kwota, która w przypadku zaliczki w wysokości 90% wyniesie odpowiednio 10% wartości faktury. Wszystkie czynności związane w wykupem i rozliczaniem należności odbywają się za pomocą elektronicznego systemu wymiany informacji.

W ramach faktoringu pełnego KUKE Finance przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów na bazie polisy ubezpieczenia należności zawartej pomiędzy Klientem a jedynym z wyspecjalizowanych towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Na mocy porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy klientem, KUKE Finance i towarzystwem ubezpieczeniowym, KUKE Finance wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z polisy ubezpieczenia należności.

Jeżeli kontrahent nie ureguluje swoich zobowiązań wynikających z faktury, KUKE Finance prowadzi wszelkie działania monitorujące i monitujące mające na celu odzyskanie należności. W przypadku braku zapłaty przez kontrahenta, tuż przed upływem okresu określonego w polisie ubezpieczenia należności klienta, KUKE Finance zgłasza opóźniającego się kontrahenta do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu podjęcia działań windykacyjnych. W przypadku ich niepowodzenia, klient za pośrednictwem KUKE Finance otrzymuje od ubezpieczyciela stosowane odszkodowanie.

Należy pamiętać, że efektywność faktoringu pełnego zależy głównie od uzyskania odpowiednich limitów kredytowych od ubezpieczyciela na kontrahentów zgłoszonych do finansowania.
 

faktoring pełny schemat

Schemat - faktoring pełny z polisą klienta

Wybrane zalety

  • Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury.
  • Zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów.
  • Optymalizacja procesu zarządzania portfelem należności (oszczędność czasu, weryfikacja wiarygodności kontrahentów przez Ubezpieczyciela i Faktora, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego).
  • Brak obciążenia bilansu firmy, w przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego.

Naszą ofertę kierujemy do firm

  • Prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim).
  • Chcących ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów.
  • O przychodach rocznych powyżej 5 mln PLN.
  • Prowadzących pełną księgowość.

Dokumenty do pobrania

wnioskowana_lista_kontrahentow.xlsx
Wnioskowana lista kontrahentów do objęcia usługą faktoringu (60,6 KB)
wiekowanie_wierzytelnosci.xlsx
Wiekowanie wierzytelności dla poszczególnych kontrahentów (52,0 KB)
broszura.pdf
Faktoring w KUKE Finance (1,84 MB)

Sprawdź faktoring

Faktoring

Oferowana przez nas usługa faktoringu
to kompleksowe rozwiązanie, które poza
zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki,
wiąże się również z pakietem dodatkowych usług,
takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych
odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.

 

KUKE Finance

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
Pomagamy firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności. Więcej