Logowanie
ENG pl

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest formą wsparcia jakiej KUKE Finance udziela Twojej firmie w regulowaniu zobowiązań wobec dostawców. To sposób na budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego i uzyskanie korzystnych rabatów od dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.

Schemat działania faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu przez faktora zobowiązań Klienta wobec jego dostawców. Faktor wchodzi w prawa właściciela należności na podstawie art. 518 § 1 Kodeksu Cywilnego tj. dokonując zapłaty za dług Klienta wobec jego dostawcy faktor staje się wierzycielem Klienta. Faktor nabywa prawa do spłaconej należności do wysokości dokonanej zapłaty. Z chwilą wstąpienia przez faktora w prawa wierzyciela Klient staje się zobowiązany do uregulowania długu na rachunek faktora.

faktoring odwrotny schemat

Schemat - faktoring odwrotny

Wybrane zalety faktoringu odwrotnego

  • Brak zawiadomień o cesji - odbiorcy nie muszą wyrażać zgody na przeniesienie długu na faktora.
  • Brak konieczności weryfikacji umów handlowych. Wejście faktora w prawa wierzyciela następuje z mocy prawa po dokonaniu zapłaty za wierzytelność na rachunek wierzyciela.
  • Eliminowanie ryzyka sporu pomiędzy Klientem a jego dostawcami, w przypadku uszkodzenia towaru, gwarancji, rękojmi, wzajemnych roszczeń. Klient zlecając zapłatę swojemu dostawcy potwierdza prawidłowość wierzytelności oraz brak wzajemnych roszczeń. Ten sposób finansowania jest też wygodny z punktu widzenia obsługi polisy ubezpieczeniowej, gdyż faktor eliminuje ryzyka nie objęte ubezpieczeniem w polisie należności.

Naszą ofertę kierujemy do firm

  • Oczekujących pomocy w zarządzaniu swoimi zobowiązaniami wobec dostawców.
  • Chcących zapewnić sobie stałość dostaw.
  • Chcących skorzystać z rabatów oferowanych przez dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.
  • O przychodach rocznych powyżej 15 mln PLN.

Dokumenty do pobrania

wnioskowana_lista_kontrahentow.xlsx
Wnioskowana lista kontrahentów do objęcia usługą faktoringu (60,6 KB)
wiekowanie_wierzytelnosci.xlsx
Wiekowanie wierzytelności dla poszczególnych kontrahentów (52,0 KB)
broszura.pdf
Faktoring w KUKE Finance (1,84 MB)

Sprawdź faktoring

Faktoring

Oferowana przez nas usługa faktoringu
to kompleksowe rozwiązanie, które poza
zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki,
wiąże się również z pakietem dodatkowych usług,
takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych
odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.

 

KUKE Finance

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
Pomagamy firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności. Więcej