Logowanie
ENG pl

Władze

Zarząd

Konrad Klimek - Prezes Zarządu

Arkadiusz Skowroń - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Stolarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Kowalska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Janusz Władyczak - Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

22 312 41 80

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

Formularz kontaktowy

 

 

KUKE Finance

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
Pomagamy firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności. Więcej

Faktoring

Oferowana przez nas usługa faktoringu
to kompleksowe rozwiązanie, które poza
zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki,
wiąże się również z pakietem dodatkowych usług,
takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych
odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.