Logowanie
ENG pl

Dane rejestrowe

KUKE Finance S.A.
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

 

NIP: 525-258-12-00
REGON: 147130332

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000501348, z kapitałem zakładowy w wysokości 25 000 000 zł opłaconym w całości.

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

22 312 41 80

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

Formularz kontaktowy

 

 

KUKE Finance

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
Pomagamy firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności. Więcej

Faktoring

Oferowana przez nas usługa faktoringu
to kompleksowe rozwiązanie, które poza
zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki,
wiąże się również z pakietem dodatkowych usług,
takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych
odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.