Logowanie
ENG pl
Aktualności

Mapa rynków eksportowych

12.04.2017

Co Polska eksportuje do Algierii? Jakie towary importujemy z Danii? Jakie są mocne i słabe strony rynku gruzińskiego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na właśnie uruchomionej interaktywnej mapie rynków eksportowych www.mapa.kuke.com.pl

Analitycy KUKE przeanalizowali 50 głównych krajów z którymi Polska ma relacje handlowe. Zebrane informacje m.in. na temat podstawowych danych makroekonomicznych, klasy ryzyka wg OECD, wymiany handlowej z Polską czy słabych/mocnych stron partnerów zostały przedstawione na interaktywnej mapie KUKE. Opis każdego z państw będzie systematycznie uzupełniany o nowe i bieżące informacje. Mapa KUKE to kompendium podstawowej wiedzy dla przedsiębiorców i menedżerów planujących ekspansję zagraniczną oraz źródło przydatnych informacji dla osób zainteresowanych makroekonomią.

Nasza mapa jest dla tych, którzy chcieliby w szybki i w przejrzysty sposób dowiedzieć się czegoś na temat wybranych krajów pod kątem wymiany handlowej. To źródło zbierające w jednym miejscu dane gospodarcze kilkudziesięciu krajów świata, klarownie wskazujące zarówno potencjał, jak i zagrożenia wiążące się z nawiązywaniem relacji biznesowych w danym państwie. Projekt będziemy systematycznie rozbudowywali i uzupełniali o kolejne kraje i opisy – mówi Katarzyna Jedlińska z Biura Komunikacji KUKE.

Mapa zawiera kluczowe dane na temat rynków eksportowych, opracowane przez analityków KUKE. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, w pierwszej kolejności, wybrano te, z którymi polskie firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Aby zobaczyć pełny opis wystarczy wybrać rynek klikając na mapę lub wybierając go z listy.

Autorem koncepcji graficznej jest Biuro Komunikacji KUKE oraz agencja WeDesign, odpowiedzialna za realizację projektu.

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

22 312 41 80

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

Formularz kontaktowy

 

 

KUKE Finance

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
Pomagamy firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności. Więcej

Faktoring

Oferowana przez nas usługa faktoringu
to kompleksowe rozwiązanie, które poza
zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki,
wiąże się również z pakietem dodatkowych usług,
takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych
odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.