Aktualności

Wyniki firm faktoringowych w 2016 roku

25.01.2017
KUKE Finance odnotowała najwyższą dynamikę wzrostu obrotów spośród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.

Umowa z Famur S.A.

15.12.2016
KUKE Finance S.A. i Famur S.A. podpisały umowę dotyczącą zarządzania wierzytelnościami. Łączna wartość kontraktu to ponad 19, 5 mln zł.

Kontakt

KUKE Finance
 

Kuke finance - kontakt

ul. Sienna 39
00-121 Warszawa

Kuke finance - kontakt

22 312 41 80

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

 

KUKE Finance

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
Pomagamy firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności. Więcej

Faktoring

Oferowana przez nas usługa faktoringu
to kompleksowe rozwiązanie, które poza
zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki,
wiąże się również z pakietem dodatkowych usług,
takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych
odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.